thumbnail - Bộ Chính trị yêu cầu giảm 5% biên chế, 10% viên chức hưởng lương từ ngân sách
Quốc Cường
Hà Nội

Bộ Chính trị yêu cầu giảm 5% biên chế, 10% viên chức hưởng lương từ ngân sách

Bộ Chính trị yêu cầu giai đoạn 2021 - 2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác