thumbnail - Bộ Chính trị yêu cầu giảm 5% cán bộ, công chức, 10% viên chức
Quốc Cường
Hà Nội

Bộ Chính trị yêu cầu giảm 5% cán bộ, công chức, 10% viên chức

Bộ Chính trị yêu cầu giảm 5% biên chế cán bộ, công chức và 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2026.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác