thumbnail - Bộ Chính trị yêu cầu giảm biên chế ít nhất 5% công chức, 10% viên chức hưởng lương từ ngân sách
Tuấn Anh
Hà Nội

Bộ Chính trị yêu cầu giảm biên chế ít nhất 5% công chức, 10% viên chức hưởng lương từ ngân sách

TTO - Bộ Chính trị yêu cầu giai đoạn 2021-2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác