thumbnail - Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm nhiều mô hình tổ chức mới
Lan đột biến
Hà Nội

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm nhiều mô hình tổ chức mới

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm nhiều mô hình tổ chức mới ở cấp tỉnh, huyện như chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; trưởng ban tổ chức cấp tỉnh kiêm giám đốc sở nội vụ...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác