thumbnail - Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục tinh giản biên chế
Duy Tân
Hà Nội

Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục tinh giản biên chế

Giai đoạn 2021-2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác