thumbnail - Bộ Chính trị yêu cầu tinh giản ít nhất 5% biên chế công chức
Lan đột biến
Hà Nội

Bộ Chính trị yêu cầu tinh giản ít nhất 5% biên chế công chức

Bộ Chính trị yêu cầu giai đoạn 2021-2026, tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức, 10% viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác