thumbnail - Bộ Công an công bố điểm kỳ thi đánh giá tuyển sinh CAND và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Quốc Cường
Hà Nội

Bộ Công an công bố điểm kỳ thi đánh giá tuyển sinh CAND và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Ngày 29/7, Bộ Công an đã công bố kết quả thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022 và ngưỡng  đảm bảo chất lượng đầu vào. Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học chính quy tuyển mới là 70 điểm và ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ trung cấp chính quy tuyển mới là 50 điểm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác