thumbnail - Bộ Công an khẳng định tiếp tục cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới
Trường Sơn
Hà Nội

Bộ Công an khẳng định tiếp tục cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới

Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) khẳng định hộ chiếu phổ thông mẫu mới hiện được cấp theo đúng quy định của pháp luật VN và đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác