thumbnail - Bộ Công an: Nghiên cứu bổ sung mục nơi sinh ở hộ chiếu mới
Diệu Thúy
Hà Nội

Bộ Công an: Nghiên cứu bổ sung mục nơi sinh ở hộ chiếu mới

VTV.vn - Bộ Công an sẽ phối hợp với các Bộ ngành nghiên cứu quy định của pháp luật để có thể bổ sung mục nơi sinh trong phần nhân thân trong hộ chiếu mới.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác