thumbnail - Bộ Công an sẽ ghi bổ sung nơi sinh trong phần bị chú của hộ chiếu mới
Lan đột biến
Hà Nội

Bộ Công an sẽ ghi bổ sung nơi sinh trong phần bị chú của hộ chiếu mới

Nếu cần thiết, công dân có thể đến Cục Xuất nhập cảnh hoặc cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài bổ sung thêm phần bị chú.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác