thumbnail - Bộ Công an sẽ nghiên cứu để bổ sung mục nơi sinh trong hộ chiếu mới
Duy Tân
Hà Nội

Bộ Công an sẽ nghiên cứu để bổ sung mục nơi sinh trong hộ chiếu mới

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Bộ Công an sẽ phối hợp với các bộ liên quan nghiên cứu để bổ sung mục nơi sinh trong hộ chiếu mới.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác