thumbnail - Bộ Công an sẽ sử dụng app VNEID để tiếp nhận video ghi lại cảnh xe vi phạm
Cường bếu
Hà Nội

Bộ Công an sẽ sử dụng app VNEID để tiếp nhận video ghi lại cảnh xe vi phạm

Những hình ảnh, clip do người dân cung cấp sẽ được xem xét để phạt nguội các hành vi vi phạm. Bộ Công an sẽ sử dụng app VNEID để nhận hình ảnh và xác minh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác