thumbnail - Bộ Công Thương dự kiến nguồn cung 6,7 triệu m3 xăng dầu trong quý II
Minh DucTRan
Hà Nội

Bộ Công Thương dự kiến nguồn cung 6,7 triệu m3 xăng dầu trong quý II

Trong quý II, Bộ Công Thương dự kiến nhu cầu xăng dầu cả nước khoảng 5,2 triệu m3 nhưng để đảm bảo chủ động, bộ này dự kiến nguồn cung xăng dầu ở mức 6,7 triệu m3.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác