thumbnail - Bộ Công Thương lập Đoàn kiểm tra kinh doanh tạm nhập, tái xuất
Lan đột biến
Hà Nội

Bộ Công Thương lập Đoàn kiểm tra kinh doanh tạm nhập, tái xuất

Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động thương mại biên giới và hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất tại 4 tỉnh biên giới từ ngày 26/9 - 7/10.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác