thumbnail - Bộ Công Thương sắp ra mắt cuốn sách lịch sử ngành dày gần 1000 trang
Trường Sơn
Hà Nội

Bộ Công Thương sắp ra mắt cuốn sách lịch sử ngành dày gần 1000 trang

Bản thảo cuốn sách được nghiên cứu xây dựng công phu, tái hiện một cách hệ thống về vị trí, vai trò và các hoạt động chủ yếu của ngành Công Thương trong từng giai đoạn lịch sử của dân tộc.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác