thumbnail - Bỏ điểm cộng ưu tiên: Không nên cào bằng giữa các ngành xét tuyển
Thức SG
Hà Nội

Bỏ điểm cộng ưu tiên: Không nên cào bằng giữa các ngành xét tuyển

Cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đã được đưa ra bàn để xem xét lại từ lâu. Các chuyên gia giáo dục cho rằng một chính sách nhân văn cần phải có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn, công bằng với thí sinh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác