thumbnail - Bộ GD&ĐT cắt giảm 1 Vụ, 2 trường Quản lý giáo dục
Quốc Cường
Hà Nội

Bộ GD&ĐT cắt giảm 1 Vụ, 2 trường Quản lý giáo dục

VTV.vn - Ngày 24/10, Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD&ĐT.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác