thumbnail - Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn nhóm ngành sư phạm, sức khỏe từ 17
Quốc Cường
Hà Nội

Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn nhóm ngành sư phạm, sức khỏe từ 17

Bộ GD-ĐT vừa ban hành 2 quyết định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2022 đối với hai nhóm ngành: nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng và nh...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác