thumbnail - Bộ GD-ĐT điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông mới
Diệu Thúy
Hà Nội

Bộ GD-ĐT điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông mới

Theo Bộ GD-ĐT, số môn học lựa chọn còn 9 môn và không chia thành các nhóm môn. Học sinh chọn 4 môn học trong 9 môn lựa chọn theo chương trình giáo dục phổ thông mới
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác