thumbnail - Bộ GD-ĐT quy định về thời gian tựu trường
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Bộ GD-ĐT quy định về thời gian tựu trường

Bộ GD-ĐT vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc. Theo đó thời gian tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác