thumbnail - Bộ GD-ĐT sẽ cân nhắc lại việc dạy học môn lịch sử ở cấp THPT
Minh DucTRan
Hà Nội

Bộ GD-ĐT sẽ cân nhắc lại việc dạy học môn lịch sử ở cấp THPT

Về việc dạy học môn lịch sử cấp THPT, trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia, Bộ GD-ĐT cho biết sẽ cân nhắc các phương án trong thời gian sắp tới và xin ý kiến các cấp có thẩm quyền.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác