thumbnail - Bộ GD-ĐT: Tránh dùng lại văn bản trong SGK để ra đề kiểm tra Ngữ văn
Trường Sơn
Hà Nội

Bộ GD-ĐT: Tránh dùng lại văn bản trong SGK để ra đề kiểm tra Ngữ văn

Điều này sẽ giúp đánh giá chính xác năng lực học sinh, khắc phục tình trạng học sinh chỉ học thuộc bài hoặc sao chép nội dung tài liệu có sẵn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác