thumbnail - Bộ Giáo dục ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023
Tuấn Anh
Hà Nội

Bộ Giáo dục ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023

GDVN- Kế hoạch năm học 2022 - 2023, tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2022, thời gian tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác