thumbnail - Bộ Giáo dục bỏ yêu cầu "mỗi nhóm chọn ít nhất một môn lựa chọn"
Tuấn Anh
Hà Nội

Bộ Giáo dục bỏ yêu cầu "mỗi nhóm chọn ít nhất một môn lựa chọn"

GDVN-Ngày 3/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác