thumbnail - Bộ Giáo dục có bị động khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018?
Minh DucTRan
Hà Nội

Bộ Giáo dục có bị động khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018?

GDVN- Nhìn lại quãng thời gian 5-6 năm qua, chúng ta thấy có những việc Bộ đã làm được nhưng cũng có nhiều việc quan trọng thì Bộ chưa làm kịp hoặc không làm được.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác