thumbnail - Bộ Giáo dục nên tái khởi động lại việc biên soạn 1 bộ sách giáo khoa
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Bộ Giáo dục nên tái khởi động lại việc biên soạn 1 bộ sách giáo khoa

GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo nên dựa vào chương trình biên soạn một bộ sách giáo khoa, nhưng là sách giáo khoa chuẩn phải để mua bán mà để giáo viên cả nước giảng dạy.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác