thumbnail - Bộ Giáo dục sẽ cân nhắc ý kiến của các chuyên gia đối với môn Lịch sử
Liên Hương
Hà Nội

Bộ Giáo dục sẽ cân nhắc ý kiến của các chuyên gia đối với môn Lịch sử

GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cân nhắc các phương án trong thời gian sắp tới và xin ý kiến các cấp có thẩm quyền.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác