thumbnail - Bộ Giao thông Vận tải đề xuất mua lại 7 trạm thu phí BOT
Minh DucTRan
Hà Nội

Bộ Giao thông Vận tải đề xuất mua lại 7 trạm thu phí BOT

Ngày 17/5, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất sử dụng vốn ngân sách để mua lại 7 dự án BOT tồn đọng nhiều năm nay.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác