thumbnail - Bộ GTVT công bố 10 cảng cạn Việt Nam
Liên Hương
Hà Nội

Bộ GTVT công bố 10 cảng cạn Việt Nam

Trong danh mục 10 cảng cạn mới được Bộ GTVT công bố, có thêm cảng cạn Tân cảng Quế Võ (Bắc Ninh).
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác