thumbnail - Bộ GTVT đặt mục tiêu giải ngân hết hơn 50.000 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2022
Viễn Đông
Hà Nội

Bộ GTVT đặt mục tiêu giải ngân hết hơn 50.000 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2022

Bộ GTVT yêu cầu rà soát kế hoạch vốn tại các dự án, có giải pháp phù hợp để đạt được mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao năm 2022.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác