thumbnail - Bộ GTVT đề nghị gỡ khó tài chính cho 10 Ban QLDA
Duy Tân
Hà Nội

Bộ GTVT đề nghị gỡ khó tài chính cho 10 Ban QLDA

Hiện nay, hoạt động của các Ban QLDA đang gặp nhiều vướng mắc trong thời gian chờ xem xét, phê duyệt phương án tự chủ tài chính…
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác