thumbnail - Bộ GTVT trình Chính phủ "chia" Tổng cục Đường bộ thành 2 Cục
Quốc Cường
Hà Nội

Bộ GTVT trình Chính phủ "chia" Tổng cục Đường bộ thành 2 Cục

Bộ GTVT vừa có tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác