thumbnail - Bộ GTVT yêu cầu chấm dứt chạy doanh số dán thẻ thu phí không dừng
Quốc Cường
Hà Nội

Bộ GTVT yêu cầu chấm dứt chạy doanh số dán thẻ thu phí không dừng

Bộ GTVT yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc dán thẻ thu phí không dừng trước ngày 5/8/2022.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác