thumbnail - Bộ GTVT yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm lỗi thu phí không dừng
Viễn Đông
Hà Nội

Bộ GTVT yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm lỗi thu phí không dừng

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan tạo thuận lợi cho phương tiện, xử lý dứt điểm lỗi dán thẻ thu phí tự động không dừng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác