thumbnail - Bờ kè trăm tỉ tả tơi từ khi đang xây dựng: Chưa làm rõ trách nhiệm lại đề xuất chi ngân sách
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Bờ kè trăm tỉ tả tơi từ khi đang xây dựng: Chưa làm rõ trách nhiệm lại đề xuất chi ngân sách

Vấn đề xử lý trách nhiệm liên quan dự án kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực chợ Bình Thành, xã Bình Thành, H.Thanh Bình (Đồng Tháp) chưa được làm rõ, thì Sở NN-PTNT tỉnh này lại tiếp tục đề xuất chi ngân sách xử lý khẩn cấp lần 3 để khắc phục sạt lở.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác