thumbnail - Bộ kèn tây 2.000 chiếc của nghệ nhân Nam Định
Tuấn Anh
Hà Nội

Bộ kèn tây 2.000 chiếc của nghệ nhân Nam Định

Nghệ nhân Nguyễn Văn Cường sở hữu hơn 40 loại kèn tây với tổng số hơn 2.000 chiếc trong hơn 60 năm làm nghề kinh doanh và sửa chữa kèn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác