thumbnail - Bộ KH&ĐT dự kiến 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế đến năm 2023
Diệu Thúy
Hà Nội

Bộ KH&ĐT dự kiến 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế đến năm 2023

Bộ KH&ĐT xây dựng 3 kịch bản dự báo cho 6 tháng cuối năm 2022 và năm 2023, năm 2023 đạt mục tiêu bình quân giai đoạn 2021-2025 (6,5-7%).
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác