thumbnail - Bỏ khung giá đất để ngăn chặn đầu cơ, tham nhũng
Duy Tân
Hà Nội

Bỏ khung giá đất để ngăn chặn đầu cơ, tham nhũng

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường cho rằng, bỏ khung giá đất, áp dụng mức thuế luỹ tiến sẽ ngăn chặn được tình trạng đầu cơ, tham nhũng liên quan đến đất đai.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác