thumbnail - Bộ nên sửa thông tư, chuyển Lịch sử thành môn học bắt buộc
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Bộ nên sửa thông tư, chuyển Lịch sử thành môn học bắt buộc

GDVN- Học sinh có thể chán, không thích học Lịch sử theo cách dạy của giáo viên, nội dung sách giáo khoa, nhưng vẫn thích Lịch sử, đó là điều không thể chối cãi.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác