thumbnail - Bộ Ngoại giao đề nghị phía Đức tháo gỡ khó khăn về hộ chiếu mới
Quốc Cường
Hà Nội

Bộ Ngoại giao đề nghị phía Đức tháo gỡ khó khăn về hộ chiếu mới

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã giao thiệp với ĐSQ Đức tại Hà Nội để đề nghị phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn về kỹ thuật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Đức.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác