thumbnail - Bộ Nông nghiệp kiến nghị chính sách giảm giá phân bón
Liên Hương
Hà Nội

Bộ Nông nghiệp kiến nghị chính sách giảm giá phân bón

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về tình hình sử dụng phân bón năm 2021, dự báo nhu cầu sử dụng phân bón trong nước năm 2022.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác