thumbnail - Bỏ quy định về khung giá đất: Hạn chế tham nhũng đất đai và trốn thuế
Lan đột biến
Hà Nội

Bỏ quy định về khung giá đất: Hạn chế tham nhũng đất đai và trốn thuế

Các chuyên gia cho rằng việc bãi bỏ quy định về khung giá đất, thay vào đó là xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường là bước đi đúng đắn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác