thumbnail - Bổ sung gần 66.000 biên chế giáo viên
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Bổ sung gần 66.000 biên chế giáo viên

Bộ Chính trị quyết định tổng biên chế của toàn hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026, là 2,234 triệu, trong đó có 336.328 cán bộ, công chức.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác