thumbnail - Bổ sung, sửa đổi Luật Dược 2016: Hai vấn đề cấp thiết gây thiếu thuốc cần sửa đổi
Quốc Cường
Hà Nội

Bổ sung, sửa đổi Luật Dược 2016: Hai vấn đề cấp thiết gây thiếu thuốc cần sửa đổi

Đại dịch Covid-19 càng làm rõ thêm những bất cập trong Luật dược 2016 ảnh hưởng đến sự phát triển, cung ứng thuốc…. Vì thế, việc bổ sung, sửa đổi Luật dược lúc này là rất khẩn thiết...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác