thumbnail - Bổ sung thu phí giám sát chứng khoán phái sinh từ 1/7/2022
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Bổ sung thu phí giám sát chứng khoán phái sinh từ 1/7/2022

Từ ngày 1/7, mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán có một số thay đổi và thực hiện theo Thông tư 25/2022/TT-BTC.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác