thumbnail - Bộ Tài chính chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về phương án giảm thêm 2 loại thuế với xăng dầu
Viễn Đông
Hà Nội

Bộ Tài chính chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về phương án giảm thêm 2 loại thuế với xăng dầu

Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương về phương án thuế giá trị gia tăng và tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác