thumbnail - Bộ Tài chính đề xuất giảm thêm thuế tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng với xăng, dầu
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Bộ Tài chính đề xuất giảm thêm thuế tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng với xăng, dầu

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng; giảm tối đa 50% thuế giá trị gia tăng với xăng, dầu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác