thumbnail - Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế GTGT và tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu
Lan đột biến
Hà Nội

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế GTGT và tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu

Ngày 28/7/2022, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng xin chủ trương về phương án thuế giá trị gia tăng và tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác