thumbnail - Bộ Tài chính tiếp tục đề nghị sửa quy định thu phí hạ tầng cảng biển của TP.HCM
Quân Mạnh
Hà Nội

Bộ Tài chính tiếp tục đề nghị sửa quy định thu phí hạ tầng cảng biển của TP.HCM

Tại Công văn số 3978/BTC-CST vừa gửi UBND TP.HCM, Bộ Tài chính tiếp tục đề nghị TP sửa quy định về thu phí hạ tầng cảng biển nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi, phát triển; đảm bảo công khai, minh bạch, bình đẳng quyền và nghĩa vụ...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác