thumbnail - Bộ trưởng Bộ Công an sắp trả lời chất vấn về hộ chiếu mẫu mới, tín dụng đen
Duy Tân
Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Công an sắp trả lời chất vấn về hộ chiếu mẫu mới, tín dụng đen

Dự kiến phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội vào ngày 10/8/2022...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác